Khủng hoảng thời Covid-19 thức tỉnh phụ nữ 30 lên kế hoạch tu dưỡng năng lực bản thân

Người ta nói “tam thập nhi lập” nghĩa là 30 tuổi, lập thân, lập nghiệp, lập thất. Đây chính là độ tuổi vẫn thường được nhiều người gọi là cột mốc 1/3 cuộc đời. Khi đã bước qua 30, chúng ta không còn quá trẻ để ngông cuồng và theo đuổi tự do tự tại … Đọc tiếp Khủng hoảng thời Covid-19 thức tỉnh phụ nữ 30 lên kế hoạch tu dưỡng năng lực bản thân