Sách có ưu việt hơn TV?

Đọc được cho là một quá trình chủ động, trong khi xem TV lại được cho là một quá trình thụ động. Cách chúng ta đọc sách và xem TV ảnh hưởng đến não bộ theo những cách khác nhau.  Đọc sách hay xem ti vi (TV) tốt hơn? Có nhiều quan niệm cho rằng … Đọc tiếp Sách có ưu việt hơn TV?