Việt Nam vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người cao

Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người ở mức cao trên thế giới, nhưng sự tiến bộ vượt bậc này lại đi kèm với áp lực tương đối lớn. Đây là một trong những kết quả quan trọng của Báo cáo Phát triển Con người toàn … Đọc tiếp Việt Nam vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người cao