Matthew Tyler cũng vướng vào bê bối phân biệt chủng tộc